Sähköauto Saksasta

Saksan käytettyjen sähköautojen tarjonta on Suomeen verrattuna lähes satakertainen. Suomen markkinoilta löytyy noin 200 käytettyä sähköautoa, Saksassa tarjolla on 15.000 melko tuoretta autoa. Hydriditarjonta on arviolta kolminkertainen. Käytettyjen autojen kokonaismarkkina on arviolta yli 3 miljoonaa autoa.

Autoveron pienuus sähköautojen kohdalla on merkittävä tekijä harkittaessa vaihtoehtoja eri käyttövoimalähteiden välillä. Dieselin ja bensiinin hinta on korkea ja ei varmasti tule laskemaan ympäristötietoisuuden ja -säädösten lisääntyessä. Useassa Euroopan maassa on harkinnassa polttomoottorin kokonaiskielto, Saksassa monessa kaupungissa on voimassa osittaiset ajokiellot ja veronkorotukset, mikä tulee voimakkaasti kasvattamaan sähkö- ja hybridiautojen kysyntää.

Sähkö- ja hybridiauton autoveron pienuus suhteessa polttomoottorikäyttöiseen autoon koskee tietysti myös uusia autoja. Tarjonnan runsaus ja uusien autojen lyhyemmät toimitusajat ja Euroopan laajuiset takuut ovat siten hyvä pohja auton hankinnalle Saksasta tai sen naapurimaista. Olemme toimittaneet mm. Tesloja Saksasta, Hollannista ja Belgiasta ja muita sähköautomerkkejä pääosin Saksasta. Säästö on ollut esimerkiksi Teslan S-mallin kohdalla Suomen hintoihin verrattuna useita kymmeniä tuhansia euroja.

Tarjonnan runsauden lisäksi Keski-Euroopan autojen varustelun ja yleiskunnnon hyvä taso ovat hyviä perusteita auton hankkimiseen Euroopasta.

Suomessa on käyty keskustelua Tesla 3:n maali- ja valmistusvioista. Vastaavaa esiintynyt myös Saksassa, mutta toimitusmäärään suhteutettuna määrät ovat vähäisiä. Teslan laatu on yleisesti ottaen ollut korkea ja toimittamissamme autoissa ei mitään vikoja ole esiintynyt.

"; t.type = "text/javascript"; t.async = true;e.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(t)})(document)